Makalah Zakat Pertanian

           
Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah SWT kepada umat islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah lainnya, seperti ibadah shalat, puasa, dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain.
Allah SWT mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya. Salah satu jenis zakat mal adalah zakat pertanian, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, d.l.l.

 
 

 

Download Word

Download PDF

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *