Makalah Tafsir Dan Takwil

Loading

           
Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt kepada nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk dan pelajaran bagi ummat manusia, dan mendapat pahala bagi orang yang membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pegangan dan tonggak ukur bagi kaum muslimin dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama manusia dan lingkungannya.
Seiring dengan perkembangan zaman dan perputaran waktu, ilmu-ilmu Al-Quran juga memiliki banyak perkembangan serta kemajuan yang pesat sehingga melahirkan ilmu-ilmu baru yang sangat berguna bagi masyarakat umum dan akademis, khususnya yang bisa melahirkan cendikiawan-cendikian muslim baru yang memiliki kemampuan yang brilian tentang ilmu Al-Quran.
Al-Quran merupakan sebuah kitab hidayah yang diturunkan dalam bahasa Arab, memuat berbagai macam ilmu dan memiliki gaya bahasa yang tinggi, sehingga sangat sulit dipahami jika tidak memiliki pengetahuan tentang kaedah-kaedah ilmu-ilmu tafsir dan takwil. Karena tidak semua kata tersebut dapat dipahami dengan makna dzahirnya saja, kadang-kadang kata tersebut juga memiliki makna yang pelik dan sulit dipahami. Maka dari itu, dalam makalah yang singkat ini kami ingin membahas terlebih dahulu pengertian tafsir dan takwil dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

 
 

 

Download Word. .Download PDF

Download Word. .Download PDF

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *