Makalah Studi Pendidikan Al-Qur’an

           

A. Latar Belakang
Al quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta, di dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Bukan itu saja tetapi juga Al quran adalah sebagai kitab suci terakhir di turunkan Allah SWT yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya.Karena itu orang yang mempercayai Al quran akan bertambah cinta kepadanya, cinta untuk membacanya, untuk mempelajarinya dan memahaminya serta untuk mengamalkannya dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasakan oleh penghuni alam semesta. Sehubungan dengan hal tersebut di dalam mukaddimah Al quran dan Terjemahnya juga ditegaskan bahwa:Membaca Al quran, baik mengetahui artinya maupun tidak adalah termasuk ibadah,amalsaleh dan memberi rahmat serta menjadi manfaat bagi yang melakukannya, memberi cahaya ke dalam hati yang membacanya sehingga terang benderang, juga memberi cahaya kepada keluarga, rumah tangga tempat Al quran itu dibaca.1. Jadi, setiap mu’min harus yakin bahwa membaca Al quran saja sudah termasuk amal yang mulia dan akan mendapatkan pahala yang berlipat gandasebab yang dibacanya adalah kitab suci dari Ilahi yang diturunkan-Nya kepada umat manusia, Al quran adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mu’min, baik dikala susah, dikala gembira ataupun dikala sedih bahkan membaca Al quran itu bukan saja menjadi amal ibadah tetapi juga menjadi obat penawar bagi orang yang yang sedang gelisah jiwanya.

Download Word

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *