Makalah Sejarah Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah

           

A. Latar Belakang Peradaban islam mengalami puncak kejayaan pada masa daulah Abbasiyah.Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berfikir. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak meragukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kekuasaan Dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan Dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa Dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn al-Abbass. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 H. Dia dilantik menjadi Khalifah pada tanggal 3 Rabiul awwal 132 H. Kekuasaan Dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750-12 ( Ratu Suntiah dan Maslani, 1997:44). Pada abad ketujuh terjadi pemberontakan diseluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan yakni perang antara pasukan Abbul Abbas melawan pasukan Marwan Ibn Muhammad (Dinasti Bani Umayyah) yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abbul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syiria,berakhirlah riwayat Dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah (A. Syalabi. 2008: 175). Pada masa inilah masa kejayaan Islam yang mengalami puncak keemasan pada masa itu berbagai kemajuan dalam segala bidang mengalami peningkatan seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik dan sistem pemerintahannya. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah? 2. Bagaimana perkembangan peradapan islam pada masa Daulah Abbasiyah? 3. Siapa saja tokoh yang berperan penting dalam kemajuan peradaban islam pada masa Daulah Abbasiyah? C. Tujuan Pembahasan 1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah 2. Untuk mengetahui perkembangan peradapan islam pada masa Daulah Abbasiyah 3. Untuk mengetahui tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kemajuan peradaban islam pada masa Daulah Abbasiyah. . https://drive.google.com/file/d/1W6z9qPNaGSp5oBoi2lxKGNYACe1tw0Or/preview

Download Word

Download PDF

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *