Makalah Perkembangan Peradaban Islam Dan Kejayaan Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Abbasyiah

           
Sejarah tak ubahnya kaca mata masa lalu yang menjadi pijakan dan langkah setiap insan di masa mendatang .Seperti yang kita ketahui setelah tumbangnya kepemimpinan masa khulafaurrasyidin maka berganti pula sistem pemerintahan islam pada masa itu menjadi masa daulah,dan dalam makalah ini akan di sajikan sedikit tentang masa daulah Abbasyiah .
Dalam peradaban ummat islam, Bani abbasyiah merupakan salah satu bukti sejarah peradaban umat islam yang terjadi.Bani Abbasyiah merupakan masa pemerintahan umat islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang.pada masa ini banyak kesuksesan yang Bani Abbasyiah,baik itu bidang ekonomi,politik,ilmu pengetahuan.Hal inilah yang perlu untuk kita ketahui sebagai acuan semangat bagi generasi umat islam bahwa peradaban umat islam itu pernah memperoleh masa keemasan yang melampaui kesuksesan Negara Negara eropa .Dengan kita mengetahui bahwa dahulu peradaban umat islam itu di akui oleh seluruh dunia, maka akan memotifasi sekaligus menjadi ilmu pengetahuan kita mengenai sejarah peradaban ummat islam sehingga kita akan mencoba untuk mengulangi masa keemasan itu kembali nantinya oleh generasi umat islam saat ini.

 
 

 

Download Word

Download PDF

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *