Makalah Perkembangan Pemikiran dalam Akhlak Islam

Loading

           

Kata “akhlak” berasal dari bahasa arab yang secara bahasa bermakna “pembuatan” atau “penciptaan” dalam konteks agama, akhlak bermakna perangai, budi, tabi‟at, adab, atau tingkah laku. Menurut Imam Ghozali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan perbuatan denganmudah tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Melacak sejarah perkembangan akhlak (etika) dalam pendekatan bahasa sebenarnya sudah dikenal manusia di muka bumi ini. Yaitu, yang dikenal dengan istilah adat istiadat yang sangat dihormati oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat.
Selama lebih kurang seribu tahun ahli-ahli fikir Yunani dianggap telah pernah membangun “kerajaan filsafat“, dengan lahirnya berbagai ahli dan timbulnya berbagai macam aliran filsafat. Para penyelidik akhlak mengemukakan, bahwa ahli-ahli semata-semata berdasarkan fikiran dan teori-teori pengetahuan, bukan berdasarkan agama. Selain itu juga masih terdapat ahli-ahli fikir lain di zaman sebelum islam, pertengahan, dan di zaman modern.

Download Word

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *