Makalah Mafudhat

Loading

           

Salah satu aspek kajian terpenting dalam sejumlah besar hadits Nabi adalah persoalan al-iman (kepercayaan dengan berbagai aspek kandungan di dalamnya. Hampir-hampir umat Islam terfokus pada kajian iman dalam pengertian yang terbatas, parsial dengan melihat aspek iman hanya persoalan teologis kepada Allah, Rasul, kitab-kitab, malaikat, hari kiamat dan takdir. Padahal dalam beberapa hadits Nabi tentang iman, antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah adalah : Iman itu memiliki 70 cabang lebih (antara 73-79) yang paling tinggi adalah ucapan syahadat “Tiada Tuhan selain Allah”, dan yang paling rendah/ringan adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, rasa malu adalah salah satu cabang iman”.

Download Word

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *