Makalah Ilmu Hadis Dan Ilmu Fiqih

           
Umat islam meningat maju pada Zaman Klasik (650-1250).Dalam sejarah,puncak maju ini terjadi pada sekitar tahun 650-1000 M.pada masa ini telah hidup ulama besar yang tidak sedikit ,baik di bidang tafsir ,hadist ,fiqih ,ilmu kalam ,filsafat,tasawuh ,sejara jug adi bidang lainnya.menatap prespektif keilmuan hadist ,sungguh permainan kata – kata ajaran hadist tela ikut mendorong Maju umat islam .Alasannya hadist Nabi ,bahkan berbicara Al-Qur`antelah menerima orang-orang beriman menuntut pengetahuan.Dengan demikian prespektif keilmuan hadist , sebenarnya menyebabkan maju umat Islam .Bahkan suatu kenyataan yang tidak boleh luput dari perhatian,adalah sebab-sebab di mana Al-Qur`an di turunkan.
Meski asbab al-nuzul dan asbab al-Wurud terbatas pada peristiwa dan pertannyaan yang mendahului nuzul al-qurqn dan wurud hadist ,tetepi sebenarnya tercipta suasana keilmuan pada hadist Nabi.Jika pada saat ini muncul berbagai ilmu hadist juga cabang-cabang nya untuk hadist Nabi ,jadi As-Sunnah sebagai sumber hukum yang ke dua bisa mendiskusikan juga di amalkan oleh umat islam sesuai dengan yang membahas Rosulullah.

 
 

 

Download Word

Download PDF

Author: Fitri

Leave a Reply

Your email address will not be published.