Makalah Hadast Besar Dan Hadast Kecil

Loading

           
Thaharah merupakan cara mensucikan diri dari hadats kecil maupun hadats besar.Pengertian thaharah sendiri ialah bersuci atau bersih. Pada hakikatnya tujuan bersuci adalahagar umat muslim terhindari dari kotoran atau debu yang menempel di badan sehingga secarasadar atau tidak sengaja membatalkan rangkaian ibadah kita kepada Allah SWT. Thaharah ialah wajib bagi setiap umat islam. Ini merupakan bahwa islam sangat menghargai kebersihan jasmani dan rohani. Terdapat banyak cara mensucikan diri dari najis dan hadats. Disini kamiakan membahas mengenai hadats.
Hadas menurut bahasa artinya berlaku atau terjadi. Menurut istilah, hadast adalah sesuatu yang terjadi atau berlaku yang mengharuskan bersuci atau membersihkan dirisehingga sah untuk melaksanakan ibadah. Banyak cara dan tuntunan atau langkah-langkah mengenai bagaimana cara mensucikan diri dari hadast. Bersesuci dari hadast ialah salah satu cara seseorang suci kembali setelah iya mendapat halangan sehingga ia tidak melaksanaka apa yang Allah SWT perintahkan.

 
 

 

Download Word

Download PDF

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *