Makalah Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak

Loading

           
Akhlak merujuk ke amalan dan tingkah laku tulus yang tidak dibuat-buat yang menjadi kebiasaan manakala menurut istilah islam akhalak iyalah sikap keperibadian manusia terhadap allah, manusia, diri sendiri dan makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al quran serta Sunnah rasullah SAW. Ini berarti akhlak merujuk kepada perlakuan manusia sama ada berbentuk lahiriyah maupun batiniyah yang merangkumi aspek amal ibadah, percakapan, perbuatan, pergaulan, komunikasi kasih sayang dan sebagainya.
Dalam makalah ini adalah akhlak seorag muslim kepada allah SWT, yaitu tentang bagaimana seharusnya perilaku seorang muslim kepada allah SWT. Sehingga nantinya seorang muslim akan menjadi seorang yang berakhlak mulia khususnya akhlak kepada allah.

 
 

 

Download Word

Download PDF

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *